Μεσιτικό Γραφείο Αθήνα (Κέντρο)

Διεύθυνση : Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 44, Αθήνα
Τηλέφωνο : 216 5003900
Τηλέφωνο : 216 5003999
Fax :
Mail: central@goldenhome.gr