Παροχές GOLDEN VISA

Κάθε υπήκοος τρίτης χώρας που γίνεται κάτοχος «GOLDEN VISA», καθώς και τα μέλη της οικογενείας του (σύζυγος, τέκνα του/της ίδιου/ας ή της/του συζύγου έως 21 ετών, γονείς του/της δικαιούχου και γονείς της/του συζύγου) απολαμβάνει τις ακόλουθες παροχές:
  • Δικαίωμα εισόδου στην Ελλάδα επί πέντε (5) έτη
  • Μόνιμη Διαμονή στην Ελλάδα επί πέντε (5) έτη
  • Δικαίωμα ανανέωσης της «GOLDEN VISA» κάθε πέντε (5) έτη υπό προϋποθέσεις
  • Δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης και παραμονής για 180 ημέρες το χρόνο στις Ευρωπαϊκές Χώρες που ανήκουν στην Συνθήκη του Σένγκεν, εντός ή εκτός Ε.Ε. (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισλανδία Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φιλανδία)
  • Πρόσβαση στην εκπαίδευση όπως κάθε Έλληνας πολίτης