بیمه

علاوه بر وامی که از طریق گلدن هوم برای مشتری اخذ می شود، به مسائل بیمه مربوط به ملک و مالک جدید نیز توجه می شود. با همکاری شرکت های بیمه ای معتبر، خدمات بیمه ای خیلی سریع و با بهترین قیمت ارائه می شود.