ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Πολλές φορές η πραγματικότητα απέχει λίγο από την επίτευξη του ονείρου. Άλλες φορές απέχει πολύ περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση που τα μετρητά δεν επαρκούν, η ειδικευμένη ομάδα στεγαστικών δανείων της GOLDEN HOME, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, κατευθύνει εύστοχα και ουσιαστικά τους πελάτες της στη σύναψη δανείων ταχύτατα και με τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό αποδοχής αιτημάτων.