550.000 € Κώδ: 372389

Οικιστικό

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Έξω Γωνιά
 • Εμβ. 1750 m2
300.000 € Κώδ: 370119

Οικιστικό

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Βόθωνας
 • Εμβ. 4020 m2
180.000 € Κώδ: 369512

Οικιστικό

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Θήρα
 • Εμβ. 4206 m2
6.000 € Κώδ: 365356

Οικιστικό

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Οία
 • Εμβ. 4065 m2
230.000 € Κώδ: 365345

Οικιστικό

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Οία
 • Εμβ. 9845 m2
250.000 € Κώδ: 364955

Οικιστικό

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Βούρβουλος
 • Εμβ. 7000 m2
230.000 € Κώδ: 364124

Οικιστικό

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Οία
 • Εμβ. 7153 m2
500.000 € Κώδ: 363950

Αγροτεμάχιο

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Ημεροβίγλι
 • Εμβ. 2580 m2
230.000 € Κώδ: 363846

Οικιστικό

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Θήρα
 • Εμβ. 105 m2
450.000 € Κώδ: 362558

Οικιστικό

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Πύργος
 • Εμβ. 5200 m2
450.000 € Κώδ: 362041

Οικιστικό

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Οία
 • Εμβ. 4975 m2
700.000 € Κώδ: 361783

Οικιστικό

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Εμπόριο
 • Εμβ. 4380 m2
700.000 € Κώδ: 360215

Οικιστικό

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Μονόλιθος
 • Εμβ. 2150 m2
700.000 € Κώδ: 360209

Οικιστικό

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Μονόλιθος
 • Εμβ. 2150 m2
1.350.000 € Κώδ: 360092

Οικιστικό

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Μεγαλοχώρι
 • Εμβ. 2432 m2
70.000 € Κώδ: 358283

Αγροτεμάχιο

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Φοινικιά
 • Εμβ. 2420 m2
30.000 € Κώδ: 358282

Αγροτεμάχιο

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Οία
 • Εμβ. 2530 m2
45.000 € Κώδ: 358281

Αγροτεμάχιο

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Οία
 • Εμβ. 3320 m2
80.000 € Κώδ: 358276

Αγροτεμάχιο

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Φοινικιά
 • Εμβ. 370 m2
350.000 € Κώδ: 358270

Οικιστικό

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Οία
 • Εμβ. 6960 m2