‎€۵۵۰٬۰۰۰ شناسه372389

Οικιστικό

SANTORINI
EXO GONIA
 • متر مربع. 1750 m2
‎€۳۰۰٬۰۰۰ شناسه370119

Οικιστικό

SANTORINI
VOTHONAS
 • متر مربع. 4020 m2
‎€۱۸۰٬۰۰۰ شناسه369512

Οικιστικό

SANTORINI
THIRA
 • متر مربع. 4206 m2
‎€۶٬۰۰۰ شناسه365356

Οικιστικό

SANTORINI
IA
 • متر مربع. 4065 m2
‎€۲۳۰٬۰۰۰ شناسه365345

Οικιστικό

SANTORINI
IA
 • متر مربع. 9845 m2
‎€۲۵۰٬۰۰۰ شناسه364955

Οικιστικό

SANTORINI
VOURVOULOS
 • متر مربع. 7000 m2
‎€۲۳۰٬۰۰۰ شناسه364124

Οικιστικό

SANTORINI
IA
 • متر مربع. 7153 m2
‎€۵۰۰٬۰۰۰ شناسه363950

قواره/قطعه

SANTORINI
IMEROVIGLI
 • متر مربع. 2580 m2
‎€۲۳۰٬۰۰۰ شناسه363846

Οικιστικό

SANTORINI
THIRA
 • متر مربع. 105 m2
‎€۴۵۰٬۰۰۰ شناسه362558

Οικιστικό

SANTORINI
PIRGOS
 • متر مربع. 5200 m2
‎€۴۵۰٬۰۰۰ شناسه362041

Οικιστικό

SANTORINI
IA
 • متر مربع. 4975 m2
‎€۷۰۰٬۰۰۰ شناسه361783

Οικιστικό

SANTORINI
EMPORIO
 • متر مربع. 4380 m2
‎€۷۰۰٬۰۰۰ شناسه360215

Οικιστικό

SANTORINI
MONOLITHOS
 • متر مربع. 2150 m2
‎€۷۰۰٬۰۰۰ شناسه360209

Οικιστικό

SANTORINI
MONOLITHOS
 • متر مربع. 2150 m2
‎€۱٬۳۵۰٬۰۰۰ شناسه360092

Οικιστικό

SANTORINI
MEGALOCHORI
 • متر مربع. 2432 m2
‎€۷۰٬۰۰۰ شناسه358283

قواره/قطعه

SANTORINI
FINIKIA
 • متر مربع. 2420 m2
‎€۳۰٬۰۰۰ شناسه358282

قواره/قطعه

SANTORINI
IA
 • متر مربع. 2530 m2
‎€۴۵٬۰۰۰ شناسه358281

قواره/قطعه

SANTORINI
IA
 • متر مربع. 3320 m2
‎€۸۰٬۰۰۰ شناسه358276

قواره/قطعه

SANTORINI
FINIKIA
 • متر مربع. 370 m2
‎€۳۵۰٬۰۰۰ شناسه358270

Οικιστικό

SANTORINI
IA
 • متر مربع. 6960 m2