‎€۴۶٬۰۰۰ شناسه373991

فروشگاه

KOUKAKI - MAKRIGIANNI
KOUKAKI - PEDIKI HARA
 • متر مربع. 27 m2
‎€۱۲۰٬۰۰۰ شناسه373911

پارکینگ

NEOS KOSMOS
CENTER
 • متر مربع. 192 m2
 • 0
‎€۱۵٬۰۰۰ شناسه373693

فروش کسب وکار

PATISION - ACHARNON
KATO PATISIA
 • متر مربع. 60 m2
 • 0
‎€۸۹٬۰۰۰ شناسه373678

فروش کسب وکار

NEOS KOSMOS
CENTER
 • متر مربع. 86 m2
 • 1
‎€۱۵۸٬۰۰۰ شناسه373575

اداری

NEOS KOSMOS
CENTER
 • متر مربع. 75 m2
 • 2
 • 1
‎€۳۳۰٬۰۰۰ شناسه373574

اداری

KIPSELI
PLATIA KIPSELIS
 • متر مربع. 154 m2
 • 3
 • 1
‎€۱۵٬۰۰۰ شناسه373404

فروشگاه

PATISIA
AGIOS LOUKAS
 • متر مربع. 19 m2
 • 0
‎€۱۳۵٬۰۰۰ شناسه373376

اداری

ABELOKIPI
ABELOKIPI
 • متر مربع. 60 m2
 • 2
 • 1
‎€۲۶۰٬۰۰۰ شناسه373335

فروش کسب وکار

PAGRATI
CENTER PAGRATIOU
 • متر مربع. 360 m2
 • 3
‎€۲۶٬۰۰۰ شناسه373087

اداری

CENTER
OMONIA
 • متر مربع. 35 m2
‎€۵۰٬۰۰۰ شناسه372941

اداری

EXARCHIA - NEAPOLI
NEAPOLI EXARCHION
 • متر مربع. 40 m2
 • 1
‎€۵۰٬۰۰۰ شناسه372940

فروشگاه

EXARCHIA - NEAPOLI
NEAPOLI EXARCHION
 • متر مربع. 40 m2
 • 1
‎€۱۳٬۰۰۰ شناسه372928

پارکینگ

KOLONOS - KOLOKINTHOUS
AKADIMIA PLATONOS
 • متر مربع. 11 m2
 • 0
 • 0
‎€۱٬۲۰۰٬۰۰۰ شناسه372895

ساختمان مجزا

PATISIA
PLATIA KOLIATSOU
 • متر مربع. 1003 m2
 • 25
 • 15
‎€۸۳۰٬۰۰۰ شناسه372814

اداری

ABELOKIPI
PLATIA MAVILI
 • متر مربع. 280 m2
‎€۹۵٬۰۰۰ شناسه372791

اداری

KIPSELI
ANO KIPSELI - EVELPIDON
 • متر مربع. 71 m2
 • 1
‎€۱۴۰٬۰۰۰ شناسه372743

فروشگاه

GAZI - METAXOURGIO - VOTANIKOS
METAXOURGIO
 • متر مربع. 125 m2
 • 1
‎€۲۰٬۰۰۰ شناسه372706

اداری

METS - KALLIMARMARO
KALLIMARMARO
 • متر مربع. 8 m2
‎€۳۹۰٬۰۰۰ شناسه372705

فروشگاه

METS - KALLIMARMARO
KALLIMARMARO
 • متر مربع. 78 m2
‎€۲۵۵٬۰۰۰ شناسه372703

فروشگاه

METS - KALLIMARMARO
KALLIMARMARO
 • متر مربع. 51 m2