Αγαπημένα

Η Λίστα σας είναι κενή

GoldenHome

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Σε συνεργασία με πιστοποιημένους εκτιμητές ακινήτων κατά RICS

Οι εκτιμήσεις ακίνητης περιουσίας είναι μια από τις πιο σημαντικές υπηρεσίες για οποιονδήποτε έχει στην ιδιοκτησία του, διαχειρίζεται ή ενδιαφέρεται για αγορά ή πώληση ή μίσθωση ενός ακινήτου.

Η πολυπλοκότητα της αγοράς ακινήτων, οι ειδικές γνώσεις και εμπειρία που είναι προαπαιτούμενα για την παροχή μιας αξιόπιστης έκθεσης εκτίμησης για οποιονδήποτε σκοπό, καθώς και τα πρότυπα τα οποία είναι σημαντικό να ακολουθηθούν και είναι ανάλογα με τον σκοπό της εκτίμησης, οδηγούν στην ανάγκη οποιαδήποτε έκθεση εκτίμησης να παρέχεται από πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων.

Η Golden Home Real Estate, με βασικό γνώμονα την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σχετικά με την ακίνητη περιουσία, έχει εξασφαλίσει στρατηγική συνεργασία με πιστοποιημένους εκτιμητές ακινήτων κατά RICS, με στόχο την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου και εκτιμήσεων ακινήτων σύμφωνα με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές και τα πρότυπα που ορίζονται από τον κορυφαίο φορέα επαγγελματικής πιστοποίησης διεθνώς, το Βασιλικό Ινστιτούτο Ορκωτών πραγματογνωμόνων (RICS) της Μ. Βρετανίας.

Γιατί είναι απαραίτητη η εκτίμηση ακινήτου;

 

Κάθε ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας, κάθε αγοραστής ή μισθωτής κατοικίας ή οποιουδήποτε επαγγελματικού ακινήτου, οικοπέδου ή γης, κάθε επενδυτής σε ακίνητα, οφείλει να προχωρήσει σε μελέτη εκτίμησης σχετικά με το ακίνητο που διαχειρίζεται ή σκοπεύει να αγοράσει με σκοπό την βέλτιστη ενημέρωσή και κατοχύρωσή του πριν την λήψη οποιασδήποτε απόφασης (Αγορά, Πώληση, Μίσθωση κ.α.). 

Αντικείμενο Εργασιών:

 • Ακίνητα & Εμπράγματα δικαιώματα
 • Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμός
 • Πάγια στοιχεία για την προσαρμογή τους στα διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Εύλογο κόστος υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων


Παρεχόμενες Υπηρεσίες Εκτίμησης Ακινήτων:

 • Εκτιμήσεις για χρήση σε οικονομικές καταστάσεις
 • Εκτιμήσεις για εξασφαλισμένο δανεισμό (έκδοση δανείου)
 • Εκτιμήσεις μεμονωμένων ακινήτων- επιχειρήσεων
 • Εκτιμήσεις χαρτοφυλακίων, συλλογών και ομάδων ακινήτων
 • Εκτιμήσεις για αγορά / πώληση ακινήτου
 • Εκτιμήσεις - διαμεσολάβηση για ανανέωση μισθωμάτων
 • Εκτιμήσεις επενδυτικής αξίας ακινήτου βάση δεδομένου πλάνου επένδυσης και σκοπού αγοράς από ενδιαφερόμενο επενδυτή
 • Εκτιμήσεις ακινήτου-γης με σκοπό την πώληση του ακινήτου βάση της βέλτιστης χρήσης του αναφορικά με τα δεδομένα της αγοράς
Μοιράσου το!
Εγγραφη στο Newsletter

Για αποκλειστικές προσφορές, μειώσεις τιμών, ανακοινώσεις

Η ενοικίαση μιας βίλας στην Ελλάδα
είναι μια μοναδική εμπειρία διακοπών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ