Αγαπημένα

Η Λίστα σας είναι κενή

GoldenHome

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

GOLDEN HOME Holidays

Η μακροχρόνια εμπειρία και η επαγγελματική εξειδίκευση των στελεχών του Τμήματος GOLDEN HOME HOLIDAYS, εξασφαλίζει στους πελάτες μας την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση ενός επενδυτικού ακινήτου.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

Η GOLDEN HOME παρέχει στους ιδιοκτήτες  ακινήτων προς μακροχρόνια εκμίσθωση ολοκληρωμένες υπηρεσίες νομικής προστασίας, διαχείρισης, και τεχνικής υποστήριξης. Η μακροχρόνια εμπειρία και η επαγγελματική υπευθυνότητα των στελεχών του Τμήματος Διαχείρισης Ακινήτων, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, τους Φοροτεχνικούς Συμβούλους και το Τεχνικό Τμήμα της GOLDEN HOME, εξασφαλίζει στους πελάτες της αξιόπιστες υπηρεσίες και οικονομία σε χρόνο και χρήμα.

 

Εξυπηρέτηση πελατών 

Για οποιοδήποτε θέμα αναφέρεται στην λειτουργία και εκμετάλλευση του ακινήτου το αρμόδιο τμήμα, με τα έμπειρα στελέχη του, ενημερώνει, κατευθύνει και συμβουλεύει υπεύθυνα τους ιδιοκτήτες 

 

Νομική Προστασία

Η Νομική Υπηρεσία της GOLDEN HOME παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες προστασίας, ειδικά προς τους ιδιοκτήτες-εκμισθωτές ακινήτων:

 1. Ενημέρωση για την ισχύουσα νομοθεσία περί μισθώσεων
 2. Σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης
 3. Συμβουλή για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διάρκεια της μίσθωσης
 4. Επικοινωνία με ασυνεπή μισθωτή, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μισθώματος
 5. Σύνταξη εξωδίκου οχλήσεως σε δύστροπο μισθωτή, ο οποίος καθυστερεί τα μισθώματα (ο εκμισθωτής πελάτης βαρύνεται μόνο με την κατώτερη αμοιβή του δικαστικού επιμελητή για την νόμιμη επίδοση-συμπληρωματική χρέωση)
 6. Αποβολή του δύστροπου μισθωτή με συνοπτικές διαδικασίες (έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου από αρμόδιο δικαστήριο) έναντι προσυμφωνημένης κατώτερης νόμιμης αμοιβής (συμπληρωματική χρέωση)

 

Διαχείριση Ακινήτων

Το τμήμα Διαχείρισης Ακινήτων διαχειρίζεται τα οικονομικά του ακινήτου, αποδίδοντας αναλυτική ενημέρωση προς τον ιδιοκτήτη:

 1. Διαχείριση εισπράξεων: Παρακολουθεί και φροντίζει την έγκαιρη μηνιαία καταβολή των μισθωμάτων
 2. Διαχείριση δαπανών: Παρακολουθεί και φροντίζει την έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών του ακινήτου

 

Φοροτεχνική Υποστήριξη

Οι φοροτεχνικοί Σύμβουλοι της GOLDEN HOME παρέχουν πλήρη φοροτεχνική υποστήριξη προς τους ιδιοκτήτες-εκμισθωτές ακινήτων (προαιρετική υπηρεσία), Ενδεικτικές παροχές:

 1. Συμπλήρωση και κατάθεση ετήσιας φορολογικής δήλωσης και ετήσιας δήλωσης μισθωμάτων (Ε1 & Ε2)
 2. Έκδοση & αποστολή ετήσιου εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης
 3. Κατάθεση μισθωτηρίων στο taxisnet
 4. Έκδοση ετήσιου φόρου ακινήτων & δόσεων καταβολής (ΕΝΦΙΑ)

 

Τεχνική Υποστήριξη

Το Τεχνικό Τμήμα, με έμπειρους μηχανικούς και τεχνικούς, αναλαμβάνει την πλήρη τεχνική υποστήριξη του ακινήτου:

 1. Βλάβες: Για κάθε τεχνικό πρόβλημα, και κατόπιν έγκρισης του ιδιοκτήτη, η εταιρεία αναλαμβάνει την άμεση αποκατάσταση του από έμπειρους τεχνικούς
 2. Επισκευές, Ανακαινίσεις: Οι έμπειροι επαγγελματίες του τεχνικού τμήματος της εταιρείας αναλαμβάνουν τον σχεδιασμό και την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σε ειδικές προνομιακές τιμές (συμπληρωματική χρέωση)
 3. Τακτικές επιθεωρήσεις: Οι ειδικοί επιθεωρητές επιθεωρούν το ακίνητο σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να ελέγξουν εάν ο μισθωτής διατηρεί το ακίνητο σε άρτια κατάσταση και αν προκύπτουν βλάβες. Με έκθεση ελέγχου και φωτογραφίες της κατάστασης του ακινήτου ενημερώνουν τον ιδιοκτήτη για θέματα που αφορούν στην συντήρηση του. Σε τυχόν ζημίες από πλευράς των μισθωτών προτείνουν στον ιδιοκτήτη και εκείνος αποφασίζει αν πρέπει να κινηθεί νομικά για την αποζημίωσή του.

 

Ασφαλιστική κάλυψη-απώλεια εισοδήματος

Το Τμήμα Διαχείρισης προτείνει προς τους ιδιοκτήτες την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη για όλους τους κινδύνους που απειλούν καθημερινά την περιουσία τους με τα χαμηλότερα δυνατά ασφάλιστρα, σε συνεργασία με αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες (προαιρετική κάλυψη με επιπλέον κόστος).

 

 

Αμοιβή 

Η αμοιβή για όλες τις ανωτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαχείρισης & Προστασίας Ακινήτου σε μακροχρόνιες μισθώσεις ανέρχεται σε αξία 10% επί του συνόλου των ετησίων μισθωμάτων. Η ανωτέρω αμοιβή δεν περιλαμβάνει τις χρεώσεις που κατονομάζονται σαν συμπληρωματικές ή προαιρετικές. Η κάλυψη ισχύει για ένα έτος από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. Το πρόγραμμα έχει δυνατότητα ανανέωσης, πάντα σε ετήσια βάση με την ίδια αμοιβή.

Όλες οι αμοιβές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%.

 

Συμπληρωματική υπηρεσία

Ασφαλιστική κάλυψη-απώλεια εισοδήματος: Παρέχουμε ασφαλιστική κάλυψη σε όλους εκείνους τους κινδύνους που απειλούν καθημερινά την περιουσία του ιδιοκτητών με τα χαμηλότερα ασφάλιστρα (Προαιρετική κάλυψη με επιπλέον κόστος).

Μοιράσου το!
Εγγραφη στο Newsletter

Για αποκλειστικές προσφορές, μειώσεις τιμών, ανακοινώσεις

Η ενοικίαση μιας βίλας στην Ελλάδα
είναι μια μοναδική εμπειρία διακοπών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ